Styrelse 2023/2024

______

ordförandE

Sven-Olov Lindén

Vice ordförande

Adam Merinen

Sekreterare

Monica Löf-Nilsson

KASSÖR

Gert Rugner

Styrelseledamot

Kristina Rasmussen

STYRELSESUPPLEANT

Nina Martinsson

Valberedning

Vill ni komma i kontakt med valberedningen kan ni skicka ett mejl till: valberedningen.brfsigneskulle@gmail.com

______

Sammankallande

Fredric Alvstrand

Valberedning

Katarina Flinkman

Kontakt

Styrelsen kan kontaktas via mejl, telefon eller brev.
Tänk på att det kan vara bra med skriftlig kontakt för viktigare frågor.

Öppettider expeditionen

Torsdagar kl. 18:30-19:00

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0708-570364
Email: info@brfsigneskulle.se
Postadress: Brf Signeskulle,
Hälsogränden 20, 434 32 Kungsbacka
Org. nr.: 716408-3763

Oavsett vad det gäller är det viktigt att du formulerar ditt ärende så tydligt som möjligt, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.