Andrahandsuthyrning

En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andra hand till annan endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Tillstånd lämnas för ett år i taget, därefter måste ny ansökan göras. 

 

Styrelsen har på styrelsemöte den 7 januari 2021 beslutat att ta ut en administrativ avgift (gäller alla nya andrahandsuthyrningar från och med den 7 januari 2021).

Avgiften som får tas ut av föreningen får årligen motsvara högst 10 procent av ett prisbasbelopp, som för närvarande är 48 300 kronor. Avgiften för att hyra ut en lägenhet i andra hand under 2022 är 402 kronor per månad. Här finner du en ansökan om att få hyra ut din bostadsrätt i andra hand. Lämna ifylld ansökan till föreningens expedition eller posta den till Brf Signeskulle. Vi behöver ha in ansökan i original, ej via mail.

______

Klicka på symbolen i PDF:ens högra hörn för att öppna filen i nytt fönster.

Kontakt

Styrelsen kan kontaktas via mejl, telefon eller brev.
Tänk på att det kan vara bra med skriftlig kontakt för viktigare frågor.

Öppettider expeditionen

Torsdagar kl. 18:30-19:00

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0708-570364
Email: info@brfsigneskulle.se
Postadress: Brf Signeskulle,
Hälsogränden 20, 434 32 Kungsbacka
Org. nr.: 716408-3763

Oavsett vad det gäller är det viktigt att du formulerar ditt ärende så tydligt som möjligt, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.