Ordningsregler

Här kan du läsa föreningens ordningsregler

______

Överträdelser och missbruk av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas som förverkad och du tvingas flytta från lägenheten. Det är viktigt att du sätter dig in i vad som gäller.

Ordningsreglerna inriktar sig i första hand på boendemiljön med hänsyn till grannar och föreningen. Med stöd av bostadsrättslagen och föreningens stadgar har styrelsen för allas trivsel utfärdat följande ordningsregler.

Som medlem

Medlem är skyldig att känna till innehållet i föreningens stadgar.

Rökning

Om du röker på balkongen – visa hänsyn! Det är absolut förbjudet att kasta ut fimpar från balkongen!

Grillning

Vi rekommenderar att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från husen, så att röken och oset inte stör. Grillning med kol på balkongen är inte tillåten på grund av risken för brand och os. Du får gärna använda en gasol- eller elgrill. Störs ni av grillukt, kontakta i första hand den som grillar och framför era synpunkter.

Ljud

Störande ljud ska undvikas mellan kl. 22.00 och 07.00. Till detta räknas höga röster i lägenheter, hög volym på musikanläggning, TV m.m. Borrning med slagborrmaskin i lägenhet får endast utföras måndag-fredag mellan kl. 08.00 och 18.00 och på lördagar mellan kl. 10.00 och 16.00.

Husdjur

Det är viktigt att se till att katten/hunden inte uträttar sina behov i vårt område såsom lekplatser, sandlådor, rabatter och uteplatser såväl din egen som andras. Det är viktigt att du sköter och håller din katt/hund under uppsyn för att undvika klagomål från grannar.

Gemensamma utrymmen

Ni får inte mata fåglar eller husdjur på gårdarna, gräsmattorna eller i gemensamma utrymmen inom fastigheten. Då detta riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.
Var också noggrann med att stänga kärl till sopor och dörrar till soprum av samma anledning.

Renovering

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket. Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan du sätter igång!

Skötselområden

Nedan finner du de skötselområden som tillhör medlemmarna i bostadsrättsföreningen.

Boende på 2:a våningen

Du som bor på andra våning har att sköta trappan samt entré och balkong. Detta innefattar att hålla rent och snyggt samt snöskottning.

Boende på markplan

Du som bor i markplan har att sköta ditt skötselområde, vilket är uteplats, trädgård, gräsmatta och entré.

Boende på Pastillgränden

Boende på Pastillgränden 6, 8, 10 och 12: Entré och trappa i anslutning till lägenhetsdörrarna ingår i ert skötselområde, så även uteplats/balkong.

Häckar

Allmänt gäller att häckar inte får överstiga 150 cm i höjd och inga växter får växa längs fasaden. Man får ej heller göra fasta installationer i fasaden.

Växter och träd

Du ansvarar även för att häckar, växter eller träd inte sträcker sig ut i gång- och cykelbanor.

Trädgårdsavfall

Allt större trädgårdsavfall kör du själv till återvinningscentralen! Endast gräs, löv, växtdelar och små kvistar mindre än 3 cm i diameter får slängas i kärlen för trädgårdsavfall som står utanför soprummen. Detta får inte läggas i kärlet: tjocka grenar, plattor, sten, grus, plast, jord, påsar, säckar, emballage, blomkrukor eller annan plast.

Kontakt

Styrelsen kan kontaktas via mejl, telefon eller brev.
Tänk på att det kan vara bra med skriftlig kontakt för viktigare frågor.

Öppettider expeditionen

Torsdagar kl. 19:00-19:30

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0708-570364
Email: info@brfsigneskulle.se
Postadress: Brf Signeskulle,
Hälsogränden 20, 434 32 Kungsbacka
Org. nr.: 716408-3763

Oavsett vad det gäller är det viktigt att du formulerar ditt ärende så tydligt som möjligt, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.