Lägenhetsnummer

_________

Lägenhetsbeteckning används i bostadsrättsföreningens register för exempelvis överlåtelse, pantsättning och avgiftshantering. Lägenhetsbeteckningen står på utsidan av din ytterdörr.

Bostadsrättsföreningen Brf Signeskulle i Kungsbacka
Bostadsrättsföreningen Brf Signeskulle i Kungsbacka

Ibland kan man behöva uppge ett lägenhetsnummer bestående av fyra siffror. Det är det lägenhetsnummer som finns i Lantmäteriets lägenhetsregister. Detta nummer är främst avsett som grund till folkbokföring och framtagning av statistik. Våra lägenheter har inte ett sådant specifikt nummer. Det är endast om det finns fler än en bostad med samma adress som varje bostad ska ha ett nationellt nummer. (Måste du ändå någon gång fylla i ett sådant nummer skriv 1001 om du bor på entréplan och 1101 om du bor en trappa upp.)

Kontakt

Styrelsen kan kontaktas via mejl, telefon eller brev.
Tänk på att det kan vara bra med skriftlig kontakt för viktigare frågor.

Öppettider expeditionen

Torsdagar kl. 18:30-19:00

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0708-570364
Email: info@brfsigneskulle.se
Postadress: Brf Signeskulle,
Hälsogränden 20, 434 32 Kungsbacka
Org. nr.: 716408-3763

Oavsett vad det gäller är det viktigt att du formulerar ditt ärende så tydligt som möjligt, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.