Nycklar

______

Vår fastighet har ett låssystem som är specifikt för vår fastighet. Låssystemet skyddar oss från otillbörlig kopiering av nycklar. Det innebär att nycklar till din dörr inte kan kopieras utan att du har fått en undertecknad rekvisition av styrelsen.

Föreningen har bytt servicestation för vårt låssystem. Vi har nu avtal med Passera (f.d. Borås & Kungsbacka Lås & Säkerhet AB) vad gäller lås och nycklar.

Om ni behöver göra fler nycklar till er lägenhet behöver styrelsen underrättas så vi kan skriva en rekvisition som ni tar med och lämnar till:

Passera
Teknikgatan 2, Kungsbacka
Butik: 0300-129 33
Lunchstängt: 12-13

Det kostar 336 kronor att göra en nyckel. Ta med legitimation.

Kontakt

Styrelsen kan kontaktas via mejl, telefon eller brev.
Tänk på att det kan vara bra med skriftlig kontakt för viktigare frågor.

Öppettider expeditionen

Torsdagar kl. 18:30-19:00

Kontaktuppgifter

Telefonnr: 0708-570364
Email: info@brfsigneskulle.se
Postadress: Brf Signeskulle,
Hälsogränden 20, 434 32 Kungsbacka
Org. nr.: 716408-3763

Oavsett vad det gäller är det viktigt att du formulerar ditt ärende så tydligt som möjligt, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.