Återvinningskort

_________

Till varje lägenhet hör ett återvinningskort från Kungsbacka kommun. Kortet gäller för Kungsbackas återvinningscentraler, men fungerar även i flera grannkommuner.
För bostadsrättsföreningar gäller 7 fria besök per kalenderår. Kortet är en värdehandling och om ni tappar bort det så kostar det 300 kronor att få ett nytt.

Bostadsrättsföreningen Brf Signeskulle i Kungsbacka

Kontakt

Styrelsen kan kontaktas via mejl, telefon eller brev.
Tänk på att det kan vara bra med skriftlig kontakt för viktigare frågor.

Öppettider expeditionen

Torsdagar kl. 18:30-19:00

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0708-570364
Email: info@brfsigneskulle.se
Postadress: Brf Signeskulle,
Hälsogränden 20, 434 32 Kungsbacka
Org. nr.: 716408-3763

Oavsett vad det gäller är det viktigt att du formulerar ditt ärende så tydligt som möjligt, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.