Skötselområde

______

Du som bor på andra våning har att sköta trappan samt entré och balkong. Detta innefattar att hålla rent och snyggt samt snöskottning.

Du som bor i markplan har att sköta ditt skötselområde, vilket är uteplats, trädgård, gräsmatta och entré.

Boende på Pastillgränden 6, 8, 10 och 12: Entré och trappa i anslutning till lägenhetsdörrarna ingår i ert skötselområde, så även uteplats/balkong.

Allmänt gäller att häckar inte får överstiga 150 cm i höjd och inga växter får växa längs fasaden. Man får ej heller göra fasta installationer i fasaden.

Du ansvarar även för att häckar, växter eller träd inte sträcker sig ut i gång- och cykelbanor.

Allt större trädgårdsavfall kör du själv till återvinningscentralen! Endast små grenar, gräs, blommor etc får slängas i kärlen för trädgårdsavfall.

Kontakt

Styrelsen kan kontaktas via mejl, telefon eller brev.
Tänk på att det kan vara bra med skriftlig kontakt för viktigare frågor.

Öppettider expeditionen

Torsdagar kl. 19:00-19:30

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0708-570364
Email: info@brfsigneskulle.se
Postadress: Brf Signeskulle,
Hälsogränden 20, 434 32 Kungsbacka
Org. nr.: 716408-3763

Oavsett vad det gäller är det viktigt att du formulerar ditt ärende så tydligt som möjligt, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.