Hushållsavfall

________

I föreningen finns två byggnader med soprum; på Mortelvägen och Mineralvägen. Vi källsorterar hushållssopor, komposterbara sopor, glas-, plast-, metall- samt pappersförpackningar i våra soprum. Påsar för komposterbara sopor finns att hämta i soprummen. Ett kärl för mindre trädgårdsavfall står utanför respektive soprum april till oktober. Vänligen respektera att locket ska gå att stänga på tunnan. Återvinningsstationer tar hand om övrigt avfall. Ställ inte några sopor/saker på golven i soprummen!

Bostadsrättsföreningen Brf Signeskulle i Kungsbacka

Kontakt

Styrelsen kan kontaktas via mejl, telefon eller brev.
Tänk på att det kan vara bra med skriftlig kontakt för viktigare frågor.

Öppettider expeditionen

Torsdagar kl. 18:30-19:00

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0708-570364
Email: info@brfsigneskulle.se
Postadress: Brf Signeskulle,
Hälsogränden 20, 434 32 Kungsbacka
Org. nr.: 716408-3763

Oavsett vad det gäller är det viktigt att du formulerar ditt ärende så tydligt som möjligt, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.