Välkommen till Brf Signeskulle i Kungsbacka!

Bostadsrättsföreningen grundades 1992. Föreningen består av 90 lägenheter varav 3 hyresrätter.

_________

Brf Signeskulle en bostadsrättsförening

Senaste

Nyheterna

Kontakt

Bostadsrättsföreningen Brf Signeskulle i Kungsbacka

11

maj 21

Kallelse till årsstämma genom poströstning

På grund av pandemin och med hänsyn till de rekommendationer om sammankomster som regeringen meddelat har styrelsen beslutat att årets föreningsstämma kommer att genomföras enbart genom poströstning. Styrelsen har delat ut kallelse, formulär för poströstning och årsredovisning 2020 i medlemmarnas brevlådor.

Tid för stämma: 2021-05-26, Plats: Ingen fysisk plats

Karta Bostadsrättsföreningen Brf Signeskulle i Kungsbacka

Vy över Signeskulle

Karta över området

Karta Bostadsrättsföreningen Brf Signeskulle i Kungsbacka

Kontakt

Styrelsen kan kontaktas via mejl, telefon eller brev.
Tänk på att det kan vara bra med skriftlig kontakt för viktigare frågor.

Öppettider expeditionen

Torsdagar kl. 18:30-19:00

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0708-570364
Email: info@brfsigneskulle.se
Postadress: Brf Signeskulle,
Hälsogränden 20, 434 32 Kungsbacka
Org. nr.: 716408-3763

Oavsett vad det gäller är det viktigt att du formulerar ditt ärende så tydligt som möjligt, för att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt.